Mr. Steve Ye

Mr. Steve Ye

Department:
Sales
Job Title:
Sales Manager
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Telephone:
**
Mobile Phone:
**
Fax:
**
Address:
E1007, Zhannan Commercial & Trading Building, Wenrui Ave.
Zip:
325000
Country/Region:
China
Province/State:
Zhejiang
City:
Wenzhou

Thông tin liên hệ công ty

Company Name: Wenzhou Meters Int'l Trade Co., Ltd.
Operational Address: E-1007, Zhannan Commercial & Trading Building, Railway Station, Ouhai Dist., Wenzhou, Zhejiang, China
Website: http://www.zjmeters.com
Trang web trên alibaba.com: meters.en.alibaba.com
Cửa hàng Aliexpress.com:
Gửi email cho nhà cung cấp này
thương mại Đảm Bảo
Trung Quốc | Công ty Thương mại
nhà cung cấp Đánh Giá:
857 Giao dịch 1,100,000+
của nhà cung cấp giao dịch tiến hành qua Alibaba.com tại quá khứ 6 tháng.
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của nhà cung cấp:
Tìm hiểu thêm